Hebrajskie rękopisy i pierwsze druki we Wrocławiu

Należąca do Gminy Żydowskiej we Wrocławiu kolekcja 34 bezcennych hebrajskich rękopisów i 6 inkunabułów, nazywana jest Kolekcją Saravala, jednak różni się od historycznego księgozbioru znanego bibliofila, któremu zawdzięcza swoją nazwę. Kolekcja jako świadek dawnej potęgi intelektualnej żydowskiego Wrocławia/Breslau, nie jest zbyt często udostępniana szerokiej publiczności. Szansą jej lepszego poznania była zorganizowana przez Fundację Bente Kahan, wrocławską Gminę Żydowską oraz Uniwersytet Wrocławski wystawa planszowa pokazywana latem 2011 roku w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu, a w 2012 na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles. Dzięki elektronicznej wersji wystawy udostępniamy wiedzę na temat wrocławskiego skarbu jeszcze szerszemu gronu odbiorców.
Wykaz rękopisów i druków wchodzących w skład Kolekcji Saravala: pobierz PDF

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu WrocławskiegoZwiązek Gmin Wyznaniowych ŻydowskichCentrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białmym BocianemFundacja Bente KahanWrocław miasto spotkań

przejdź do kolekcji

Ocalone skarby

Wojny, prześladowania, pożary i klęski naturalne przyczyniły się do zniszczenia wielu żydowskich książek. Tym cenniejsze są zachowane egzemplarze. Współcześnie tak zwana kolekcja Saravala to zbiór składający się z 34 rękopisów i 6 tytułów inkunabułów (pierwszych druków). Spośród nich 29 rękopisów i wszystkie druki rzeczywiście należały do Leona Vita Saravala, pozostałe to późniejsze nabytki Jüdisch-Theologische Seminar (Żydowskiego Seminarium Teologicznego) w Breslau. Po ponad 60 latach nieobecności książki powróciły do prawowitych właścicieli, wrocławskiej Gminy Żydowskiej. Wystawa jest okazją, aby poznać zarówno cenny księgozbiór, jak i jego historię.

Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala
Kolekcja Saravala

czytaj dalej

Leon Vita Saraval